Thủ tướng khẳng định thông điệp: ASEAN ổn định và phát triển là điều kiện để Việt Nam phát triển. Việt Nam ổn định và phát triển sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của ASEAN.