Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã chủ trì buổi tổng duyệt trước thềm 3 hội nghị cấp cao ACMECS 7, CLMV 8 và Hội nghị WEF - Mekong.

Từ ngày 24-26/10, các hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 7 (ACMECS-7), hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 (CLMV-8) và hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mekong (WEF - Mê Công) sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo xem xét tình hình thực hiện các kế hoạch hành động đã được thông qua thống nhất các biện pháp hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế, thúc đẩy hội nhập khu vực và ứng phó với các thách thức chung vì tương lai hòa bình, thịnh vượng của tiểu vùng Mekong.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị của Việt Nam trên cương vị là nước chủ nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã chủ trì buổi tổng duyệt trước thềm 3 hội nghị này.

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 1

Sau khi đi đến từng phòng tổ chức hội nghị, Thủ tướng cho rằng, việc chuẩn bị nhìn chung tương đối tốt.

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 2

Trong thời gian hội nghị sẽ tổ chức cấm đường nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho người dân đi lại.

Thủ tướng dặn dò Bộ Ngoại giao đón tiếp các đoàn khách sao cho chu đáo nhất.

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 3

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 4

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 5

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 6

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 7

Thu tuong kiem tra cong tac chuan bi 3 hoi nghi cap cao - Anh 8

Thái An - Lê Anh Dũng