Hanonet - Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các doanh nghiệp và địa phương liên quan chi tiết số vốn ngân sách ứng trước được hoãn thu hồi và số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi để triển khai thực hiện.