Được sự đồng ý của tướng Đồng Sĩ Nguyên, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết xin công bố bức thư của ông vừa gửi tới lãnh đạo Đảng, Ban Dân nguyện của Quốc hội ngày hôm nay 16-7-2011.

Tướng Đồng Sĩ Nguyên Ảnh: TFS - tuoitre.vn Vừa qua, một số trang điện tử trên mạng internet tán phát các thông tin xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh đạo, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng. Thâm độc hơn, những kẻ chủ mưu việc làm này dùng xảo thuật theo kiểu "lập lờ đánh lận con đen", lợi dụng danh nghĩa những cán bộ có uy tín, trong đó có Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để dễ bề lừa gạt dư luận. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên vừa có thư gửi lãnh đạo Đảng, Ban Dân nguyện của Quốc hội nêu rõ sự việc; đồng thời, đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật có biện pháp xử lý nghiêm những phần tử liên quan. Được sự đồng ý của tướng Đồng Sĩ Nguyên, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết xin công bố bức thư nêu trên để bạn đọc và dư luận hiểu rõ sự thật. ĐĐK