Thu tuong Cong hoa Xin-ga-po Ly Hien Long sap tham chinh thuc Viet Nam - Anh 1

Ngày 17-3, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Xin-ga-po Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 24-3.