(CAO) Bộ Xây dựng (XD) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chung cư mini mọc lên ở 2 thành phố HN, TP. HCM rất nhiều

Theo Bộ Xây dựng, qua kiểm tra thực tế tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở tại hai thành phố trên cho thấy, hiện nay có một số lượng lớn nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ do hộ gia đình tự đầu tư xây dựng để bán hoặc cho thuê (được gọi là chung cư mini) nhưng các địa phương chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu cho loại nhà ở này. Bộ XD đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu đối với loại nhà ở nêu trên; đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho loại nhà ở này theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.