13/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1721/CĐ-TTg về tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.