Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhanh chóng xây dựng và tổ chức thực hiện ngay trong tháng 6 việc hỗ trợ tiền xăng dầu cho các tàu đánh bắt hải sản, để khuyến khích ngư dân phát triển sản xuất trong mùa vụ và thời tiết thuận lợi.>> Giải cứu cho cá tra quá lứa