Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước diễn ra sáng 28-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong tiến trình cải cách nền kinh tế, thị trường chứng khoán (TTCK) đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế năng động hiệu quả.

Thu tuong chi dao 6 nhiem vu trong tam phat trien thi truong chung khoan - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng chúc thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có bước phát triển mới góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao hình ảnh Việt Nam ngang tầm trong mắt bạn bè quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, TTCK không chỉ là kênh huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, người dân và xã hội kể cả từ nước ngoài, tạo nguồn lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn linh hoạt hiệu quả nâng cao năng lực doanh nghiệp, công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với sự ra đời ban đầu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngành Chứng khoán đã ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, TTCK Việt Nam phát triển mạnh mẽ về quy mô, không ngừng ổn định về cấu trúc góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại góp phần cải cách DNNN và tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường công khai minh bạch.

Bắt đầu với 2 mã cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM, tới nay có hơn 1.000 công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên 2 sở giao dịch chứng khoán. Tổng giá trị vốn huy động qua TTCK tới nay ước đạt 2 triệu tỷ đồng đáp ứng 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trở thành kênh huy động vốn quan trọng với nền kinh tế.

Giá trị dư lượng trái phiếu chiếm khoảng 40% GDP, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu vào khoảng 39% GDP, tính chung quy mô TTCK chiếm khoảng 63% GDP. Đây là con số đáng khích lệ, biểu hiện sự trưởng thành nhanh chóng TTCK trong hệ thống tài chính nước nhà.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và ghi nhận các thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cũng như các thành viên thị trường, hệ thống truyền thông, báo chí,... đặc biệt cảm ơn các đồng chí lão thành đã đóng góp vào thành công cho phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta vẫn còn những hạn chế về pháp lý, chất lượng đồng hóa, tổ chức thị trường, cần phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo phát triển bền vững TTCK.

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước, thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển TTCK đồng bộ và thống nhất trong hệ thống kinh tế thị trường tài chính quốc gia, qua đó đưa TTCK trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn, chủ đạo của nền kinh tế, góp phần hoàn thiện Chiến lược phát triển nền kinh tế.

Thứ hai, phát triển TTCK bền vững góp phần hoàn chỉnh nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nâng cao năng lực chất lượng các chủ thể tham gia thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thứ ba, phát triển TTCK đảm bảo tính công khai minh bạch, trên các tiêu chuẩn và thông lệ, tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể tham gia TTCK đặc biệt quyền lợi nhà đầu tư.

Thứ tư, phát triển TTCK gắn kết đổi mới nâng cao hiệu quả năng lực quản trị, công khai minh bạch hoạt động doanh nghiệp, tiếp tục đưa nhiều DNNN cổ phần hóa gắn với niêm yết giao dịch TTCK. Nhân đây, tôi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp thật tốt trong quá trình thoái vốn DNNN, bảo đảm công khai minh bạch chống lợi ích nhóm, chống thất thoát tài sản Nhà nước.

Thứ năm, phát triển doanh nghiệp trên TTCK phải gắn kết với sự phát triển thị trường tiền tệ, bảo hiểm nhằm tạo ra thị trường tài chính thống nhất toàn diện đồng bộ. TTCK phải là kênh giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn tài chính và đầu tư đổi mới sáng tạo, giảm thủ tục vốn ngắn hạn vay ngân hàng, giảm chi phí huy động vốn góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thứ sáu, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết với các trung tâm chứng khoán trong khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, đón đầu các xu hướng tiến bộ công nghệ mới trong công tác quản lý và hệ thống giao dịch lưu ký và đảm bảo tính bảo mật, an ninh, an toàn cho giao dịch của các nhà đầu tư, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, đạt mục tiêu và lộ trình, nâng tầm TTCK Việt Nam.

Chính phủ cam kết tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế minh bạch, môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư khi tham gia thị trường, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cổ phần hóa DNNN, tạo mọi điều kiện thuận lợi để TTCK Việt Nam phát triển nhanh bền vững.

Thủ tướng mong rằng tinh thần Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính lan tỏa đến mọi cấp, mọi ngành, trước hết là cơ quan đơn vị quản lý TTCK - một chủ thể nhạy cảm rất dễ bị tác động, dễ tổn thương trong nền kinh tế.

Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, việc xây dựng TTCK là chủ trương đúng đắn trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Đảng Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành mà trực tiếp là Bộ Tài chính, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, nhà đầu tư,... nỗ lực từng bước đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển lớn mạnh.

Hồng Vân (ghi)