Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho các chính đảng lựa chọn, đăng ký danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử Quốc hội.