Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Hun Sen khẳng định trong tổng số 57 chính đảng tại nước này, CPP là đảng được dân chúng nhìn nhận và ủng hộ hơn cả.