Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 21/11, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán thành phố Đà Nẵng.

Thu tuong bo nhiem Thu truong Bo Cong an va Bo Y te - Anh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Cùng ngày, tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thu tuong bo nhiem Thu truong Bo Cong an va Bo Y te - Anh 2

Ông Trương Quốc Cường vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.