Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm một số nhân sự mới tại Bộ Giao thông vận tải và 2 tập đoàn lớn.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Trường giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Bổ nhiệm ông Đoàn Hùng Viện (Vụ trưởng Vụ Tài vụ, Văn phòng Chính phủ) giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra Thủ tướng cũng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Tốn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà), giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam

PV