(Vitinfo) - Thủ tướng Anh Gordon Brown nhấn mạnh tầm quan trọng mối quan hệ với Mỹ khi ông phác thảo những ưu tiên trong chính sách đối ngoại vào ngày hôm qua (12/11) - một thông điệp dễ chịu với Mỹ giữa lúc có những lo ngại về việc Anh cắt giảm binh lính tại Iraq.