Gần hai tháng nữa, quy định chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe không làm thủ tục đăng ký sang tên sẽ chính thức được thi hành. Để tránh bị xử phạt, người dân nên sớm thực hiện việc sang tên đổi chủ nếu mua, bán, được cho, tặng xe.

Thu tuc sang ten doi chu xe may chi trong hai ngay - Anh 1

Dưới đây là hướng dẫn đơn giản và nhanh gọn về cách làm thủ tục sang tên.

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

1. Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

2. Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

3.Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

4.Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Thu tuc sang ten doi chu xe may chi trong hai ngay - Anh 2

Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

1. 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

2. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

3. Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

1. Giấy khai đăng ký xe.

2. Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe và phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

3. Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi mình sinh sống.

Thu tuc sang ten doi chu xe may chi trong hai ngay - Anh 3

Nếu có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Khi làm thủ tục đăng ký lại, bạn phải nộp các khoản lệ phí sau:

- Lệ phí trước bạ: 1% giá trị xe (Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ).

- Lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe: 50.000 đồng (trường hợp cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số thì 30.000 đồng)