(Xây dựng) - Ngày 27/8, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ về một số kết quả trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn. Về công tác quy hoạch, năm 2011, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị hóa Vĩnh Phúc, tỉnh đang triển khai quy hoạch 15 phân khu. Trong đó, năm 2013 đã triển khai xong đồ án quy hoạch phân khu đại học A1 tại phía Bắc thành phố Vĩnh Yên. Đến hết 2014, phấn đấu thực hiện xong 10 đồ án phân khu, 4 phân khu còn lại thực hiện 2015. Hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình phát triển đô thị tỉnh. Nhiều quy hoạch chi tiết các khu chức năng, khu đô thị, nhà ở được triển khai với 200 đồ án góp phần thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và quản lý được quan tâm. Công tác quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị hiện hữu được quan tâm, cải tạo với 20 đồ án. Tiếp đó, Vĩnh Phúc đã thực hiện xong Quy hoạch xây dựng 3 vùng kinh tế tại các huyện ở phía Bắc, Tây và Nam đô thị Vĩnh Phúc, được UBND tỉnh phê duyệt tháng 8/2014. Các đồ án được nghiên cứu phù hợp với Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội.

Về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, năm 2011, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất cho 112 xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Phúc từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị theo hướng “nhất thể hóa đô thị - nông thôn”, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 21 đô thị. Trong đó thành lập mới thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc tỉnh đạt tiêu chí loại I. Về triển khai quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, Vĩnh Phúc đang triển khai các quy hoạch cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, hệ thống cây xanh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua; đặc biệt năm nay, Vĩnh Phúc coi là năm quy hoạch. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đi đầu trong công tác quy hoạch. Tuy nhiên, trên cơ sở các quy hoạch chung đô thị, Vĩnh Phúc cần xây dựng khu vực phát triển đô thị, ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào phát triển hạ tầng và quản lý đô thị trong thời gian tới. Đối với Đề án nâng cấp thành phố Vĩnh Yên lên đô thị loại II, tỉnh quan tâm hơn nữa để Vĩnh Yên trở thành thành đô thị loại II...

Văn Nhất