TT - Theo thông tin trên website của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 242/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Trọng Hỷ - thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (đồng thời là chủ tịch LĐBĐVN) - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4-2008.