Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho Chính phủ sửa đổi quy định về xe công theo hướng thứ trưởng, tổng cục trưởng sẽ được khoán tiền thay vì có xe riêng.

Thu truong co the se khong con xe rieng - Anh 1

Bộ Tài chính muốn nhân rộng khoán xe công

Bên hành lang Quốc hội sáng 21.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi với báo chí xung quanh chính sách khoán xe công .

Ông có thể cho biết đánh giá bước đầu sau khi Bộ Tài chính thí điểm khoán xe công?

Việc này mới thực hiện nên chúng tôi phải rà soát lại đầu xe, nhưng cơ bản là đầu xe sẽ giảm xuống. Tuy nhiên đối với đội ngũ lái xe thì phải từ từ vì liên quan đến con người thì không làm nhanh ngay được. Tuy nhiên lái xe hiện nay thì đa số là hợp đồng 6 tháng nên theo lộ trình sẽ sắp xếp dần dần.

Bộ có ước tính được khoán xe như vậy thì mỗi năm giảm chi phí được bao nhiêu so với việc dùng xe công?

Chi phí thì chưa nói vội được. Điều quan trọng là thay đổi tư duy về định hướng chính sách theo hướng tiền tệ hóa các tiêu chuẩn chế độ. Nói như tiêu chuẩn nhà cửa cũng tiền tệ hóa được thì với xe cũng làm được.

Bản thân các thứ trưởng phải đi taxi thay vì ô tô riêng như trước họ có tâm tư gì không?

Các anh ấy nói rất thoải mái. Tâm lý chung thì người ta không muốn làm cái gì đó mà xã hội soi vào vì trên thực tế trước đây có người nọ người kia dùng xe công làm chuyện này chuyện khác. Cái này dù ít thôi, kiểu con sâu làm rầu nồi canh nhưng nếu cứ nói chung thì một số người cũng thấy bị xúc phạm, mà chuyện đó không đáng.

Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho Chính phủ mở rộng việc khoán xe công trong thời gian tới như thế nào?

Chúng tôi đang tổng kết một năm thực hiện Quyết định 32 của Thủ tướng về tiêu chuẩn định mức xe công để hướng tới sửa đổi theo hướng tiền tệ hóa.

Tiền tệ hóa tức là ví dụ thứ trưởng thì hệ số phụ cấp chức vụ là 1,3 hay tổng cục trưởng là 1,25 thì lâu nay tiêu chuẩn của ông là có xe riêng. Nhưng nay tiền tệ hóa thì tôi sẽ khoán cho ông mức tiền từ 5 hay 10 triệu gì đó. Khi đó sẽ giảm bớt việc tăng thêm đầu xe, không mua thêm xe nữa thì dần dần số xe công phải giảm.

Thứ hai, đối với các văn phòng có thể nghiên cứu để gom lại. Đơn cử như ở địa phương, trước nay Văn phòng HĐND có 2 xe, UBND cũng 2 xe nhưng văn phòng HĐND thì có khi dùng không hết, trong khi UBND thì có 3 - 4 phó chủ tịch, phải đi điều hành hàng ngày nên không đủ.

Cho nên, nếu gom 3 văn phòng UBND, HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội lại, dùng chung 7 - 8 xe chẳng hạn chứ không có xe riêng cho từng người một thì sẽ linh hoạt hơn.

Thứ 3 nữa là phải tùy điều kiện địa hình từng nơi để bố trí xe. Ví dụ thay vì khoán mức một xe 700 triệu chẳng hạn thì miền xuôi có thể được, nhưng miền núi thì khó. Địa hình đó phải cho người ta cái xe 2 cầu, như Fortune chẳng hạn mới thích hợp, khi đó một xe lại lên gần 1 tỉ đồng.

Chí Hiếu