Ngày 29/5/2008 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn sẽ chủ trì buổi trả lời trực tuyến với chủ đề “Hoạt động xuất bản, in, phát hành sách Việt Nam góp phần nâng cao dân trí, đổi mới và xây dựng đất nước”.