Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thôi kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.