Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý sẽ đích thân đứng lớp bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức, viên chức hiện đang làm công tác hội nhập quốc tế ở các Bộ, ngành và địa phương.

Thu truong Bo Ngoai giao dung lop ve hoi nhap quoc te - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý sẽ trực tiếp đứng lớp

bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức đang làm công tác hội nhập quốc tế.

Sáng 24/11, Bộ Ngoại giao khai giảng Khóa bồi dưỡng “Chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam: Thời cơ và thách thức” dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành TƯ.

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/11/2015.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý sẽ trực tiếp đứng lớp cùng các giảng viên, báo cáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm khác.

Ông Quý chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn qua khóa học này sẽ nắm được những kiến thức và kỹ năng cốt lõi và từ góc độ của mình để tự nghiên cứu tiếp và áp dụng vào trong công việc của mình”.

Thu truong Bo Ngoai giao dung lop ve hoi nhap quoc te - Anh 2

Các công chức, viên chức đang làm công tác hội nhập quốc tế sẽ được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong 2 ngày 24 và 25/11.

Theo ông Quý, mục đích của chương trình đào tạo là từ nay đến năm 2020 sẽ bồi dưỡng tất cả các công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế từ TƯ đến địa phương với nền tảng ban đầu. Hướng tới điều quan trọng sau đó là quá trình tự bồi dưỡng và bồi dưỡng lẫn nhau trong tương lai.

Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 2 ngày và đề cập đến các nội dung: thành tựu 30 năm đổi mới của Việt Nam; tình hình quốc tế và khu vực hiện nay; tình hình kinh tế thế giới và thực trạng kinh tế Việt Nam và cuối cùng là chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thanh Hùng