Sự kiện TechDemo gần như là điểm cuối - khi các doanh nghiệp, nhà khoa học và viện nghiên cứu gần như đi đến sự thống nhất cuối cùng và ký kết.

Thu truong Bo KH&CN Tran Van Tung: Ket noi cung - cau di vao thuc chat - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng.

Với tinh thần đổi mới và hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chỉ đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Từ đầu năm 2016, bộ đã chỉ đạo các đơn vị triển khai chuỗi hoạt động như: Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu công nghệ, tìm kiếm nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước, hỗ trợ kết nối cung - cầu công nghệ có tiềm năng ứng dụng, chuyển giao cho các doanh nghiệp tại địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu cung - cầu...

Có thể thấy, cách tổ chức TechDemo 2016 khác nhiều so với các lần trước. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã triển khai các công việc ngay từ đầu năm 2016, tìm hiểu nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, các đối tượng có nhu cầu thực sự; sau đó đi tìm nguồn cung từ chính các viện nghiên cứu trong, ngoài nước và kết nối lại.

Không phải đến khi TechDemo diễn ra hai bên mới gặp nhau mà họ đã tìm hiểu, đánh giá công nghệ từ trước, đã xem xét giá trị, chất lượng, trình độ công nghệ. Sau đó, cục mời các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp.

Sự kiện TechDemo gần như là điểm cuối - khi các doanh nghiệp, nhà khoa học và viện nghiên cứu gần như đi đến sự thống nhất cuối cùng và ký kết. Chính việc đưa đội ngũ chuyên gia vào giải quyết khó khăn, khúc mắc về công nghệ cho doanh nghiệp đang giúp cho hoạt động này đi vào thực chất hơn.

Lâm Bình (Ghi)