#MannequinChallenge đã lan rộng và gây sốt tại nhiều nơi thế giới, kể cả Việt Nam. Bạn đã biết đến “Thử thách đứng hình” chưa?