Với ảnh chụp màn hình điện thoại như thế này, bạn có thể đếm được bao nhiêu số 3?

1. Có tất cả bao nhiêu số 3?

Thu thach dem tong so 3 de khien ban loan nao - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/thu-thach-dem-tong-so-3-de-khien-ban-loan-nao-3481222-p2.html">=> Đáp án

2. Tính chính xác số hoa quả?

Thu thach dem tong so 3 de khien ban loan nao - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/thu-thach-dem-tong-so-3-de-khien-ban-loan-nao-3481222-p3.html">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu con gấu trúc?

Thu thach dem tong so 3 de khien ban loan nao - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/thu-thach-dem-tong-so-3-de-khien-ban-loan-nao-3481222-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên