Giadinh.net - Gần 600 triệu đồng của người dân sử dụng nước sạch đã bị công ty TNHH một thành ...