[Kênh14] - Một tháng Trang rút tiền từ 15 -20 lần từ thẻ ATM của mình. Mỗi lần cô bạn rút chỉ khoảng 50 - 100k để tiêu, vì “rút nhiều, tớ tiêu hết mất nên không để tiền trong người bao giờ”. Nhưng nếu ngân hàng thu phí rút tiền qua ATM thì chỉ rút tiền của chính mình ra, cô bạn cũng sẽ mất vài chục ngàn một tháng.