Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê, thu nhập của người dân Việt Nam đã đạt 1,387 triệu đồng/người/tháng, tăng 39,4% so với năm 2008, tăng tăng bình quân 18,1%/năm trong thời kỳ 2008-2010.

Tuy nhiên, khi tính thu nhập thực tế sau khi loại trừ yếu tố tăng giá của thời kỳ 2008-2010 thì con số này chỉ còn lại 9,3%/năm, chỉ cao hơn mức tăng thực tế 8,4% của thời kỳ 2006-2008 và thập hơn mức tăng thu nhập thực tế 10,7%/năm của thời kỳ 2002-2004. Trong đó, thu nhập của dân cư ở khu vực thành thị và nông thôn đều tăng so với 2008. Cụ thể, khu vực thành thị đạt 2.130 nghìn đồng; khu vực nông thôn đạt 1.071 nghìn đồng, mức thu nhập này có sự chênh lệch gấp 2 lần nhau. Cùng với đó, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, thu nhập bình quân của nhóm nghèo nhất chỉ đạt 369.000 đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập trung bình của nhóm giàu nhất lên tới trên 3,4 triệu đồng. Theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam đã lên tới 9,2 lần. Khoảng cách này đang giãn ra vì theo cuộc khảo sát năm 2008, thu nhập của nhóm giàu mới gấp 8,9 lần nhóm nghèo nhất. Đại diện Tổng cục Thống kê cũng cho biết tính chung cả nước, người Việt Nam đang chi tiêu theo giá hiện hành năm 2010 bình quân mỗi người đạt 1.211 nghìn đồng, tăng 52,8% so với năm 2008. Theo đó, sau khi trừ yếu tố tăng giá, chi tiêu thực tế của thời kỳ 2008-2010 tăng 14,1%/năm. Năm 2010, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 950 nghìn đồng, tăng 53,4% so với 2008; khu vực thành thị đạt 1.828 nghìn đồng, tăng 46,8% so năm 2008. Thực tế, tỷ trọng chi ăn uống trong chi tiêu đời sống là một chỉ tiêu đánh giá mức sống cao hay thấp. Việt Nam là một nước còn nghèo nên tỷ trọng này còn cao nhưng đã có xu hướng giảm từ 56,7% năm 2002 xuống còn 52,9% năm 2010.Tỷ trọng này càng cao thì mức sống càng thấp và ngược lại. Bên cạnh đó, mức chi tiêu của các đối tượng cũng rất chênh lệch. Cụ thể, nhóm hộ giàu nhất chi cho y tế, chăm sóc sức khỏe gấp 3,8 lần nhóm hộ nghèo nhất, chi cho giáo dục gấp 6 lần và đặc biệt chi cho văn hóa, thể thao, giải trí gấp 131 lần nhóm nghèo nhất. Dù thu nhập bình quân một nhân khẩu năm 2010 chỉ ở mức 1,3 triệu đồng/tháng nhưng Tổng cục Thống kê cho biết mỗi hộ dân cư đang phải chi tới 3 triệu đồng cho một thành viên đi học, tăng tới 64% so với năm 2008. Theo khảo sát, 6,2% người được hỏi về mức sống của mình năm 2010 so với năm năm trước đã khẳng định đời sống của họ khó khăn hơn, 11,3% cho rằng vẫn như cũ, còn lại cho biết có tăng. Tổng cục Thống kê cho rằng đây chính là những vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm giải quyết. (T.Hương)