QĐND - Tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan vừa ký thỏa thuận quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank.

Ngay sau lễ ký kết, Vietinbank sẽ triển khai thí điểm thu thuế xuất nhập khẩu tại Hải Phòng. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng sẽ thực hiện tiếp tại Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng trên toàn quốc vào năm 2010.