Ngày 25-5, họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều khiển của các Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào.

Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng phát biểu ý kiến.

Trong phiên thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 đã có có 6 đại biểu Quốc hội của 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận cho rằng nguồn thu năm 2011 vượt 126.804 tỷ đồng (21,3%), so với mục tiêu tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhưng yếu tố tăng thu do sản xuất kinh doanh chỉ chiếm khoảng 20% đã phản ánh thu ngân sách Nhà nước chưa bắt nguồn từ nội lực của nền kinh tế. Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ phải làm rõ vấn đề vì sao Nghị quyết 11 của Quốc hội đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng chi cho đầu tư phát triển lại tăng 37%, chi cho đầu tư xây dựng cơ bản tăng đến 34,5%.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đăng đàn giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ; Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ…

Viết Hà - Hoa Hạ

Email Print Góp ý