Hôm nay là một ngày kém may mắn. Bạn gặp phải rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Nhưng không có khó khăn nào là không thể vượt qua đâu. Hãy nỗ lực nhiều hơn để mọi người đều thấy được khả năng của bạn nhé.