Được chị gái và mẹ giúp dàn cảnh để thử lòng bạn trai, cô gái trẻ đã dần dần nhận ra được "bộ mặt thật" của người mình yêu thích.

Video: Thử lòng bạn trai và nhận ra bộ mặt thật sau 1 phút: