VIT - Trong một cuộn băng mới công bố hôm nay (18/4), thủ lĩnh cấp cao thứ 2 của nhóm al-Qaide Ayman al-Zawahri tuyên bố, sự hiện diện của Mỹ ở Iraq 5 năm qua đã hoàn toàn thất bại. Và người kế nhiệm của Tổng thống (TT) Bush sẽ tiếp tục phải giải quyết vấn đề Iraq.