(HNMO) – 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam ước thu hút hơn 10,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008. Thông tin trên được Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết ngày 28/7.

Trong số trên, có 5,42 tỷ USD vốn đăng ký mới, bằng 11% so với cùng kỳ năm trước và 4,68 tỷ USD tăng thêm, tăng 7,2%. Tính theo dự án, từ đầu năm đến nay có 385 dự án mới được cấp phép, bằng chỉ 35,9% so với cùng kỳ năm trước và 125 dự án xin tăng vốn, bằng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7 có 80 dự án mới với số vốn đăng ký là 1,2 tỷ USD. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trên cả nước, chiếm 63%. Vốn thực hiện đạt vốn thực hiện trong 7 tháng đầu năm đạt 4,6 tỉ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, 7 tháng đầu năm nay, vốn FDI đổ vào nước ta chỉ bằng khoảng 1/5 so với cùng kỳ năm trước. Hương Thủy