GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp; trong đó nhấn mạnh nội dung tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Thu hut hoc sinh sau THCS hoc tai co so giao duc nghe nghiep - Anh 1

Theo hướng dẫn, Đồng Tháp sẽ giữ ổn định và phát triển quy mô đào tạo các ngành nghề phù hợp nhu cầu nhân lực, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyến sinh hằng năm, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo và trách nhiệm của nhà trường với xã hội;

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Cần mở các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn và cấp chứng chỉ cho người học, gắn với việc làm và thu nhập.

Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện. Đổi mới trình tự thực hiện chương trình đào tạo để hướng tới việc đào tạo kỹ năng nghề cơ bản cho học sinh ngay học kỳ đầu năm thứ nhất (nếu không đòi hỏi điều kiện tiên quyết).

Rà soát, đổi mới chương trình đào tạo cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; đào tạo kỹ năng cho những người bỏ học THPT hoặc những người muốn chuyến đổi việc làm; kết hợp và triến khai có hiệu quả công tác đào tạo vừa dạy nghề vừa dạy văn hóa theo công văn số 657/SGDĐT-GDTXCN của Sở GD&ĐT;

Tiếp tục triến khai công tác rà soát, biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học;

Công tác khảo thí và kiếm định chất lượng tập trung vào việc bảo đảm chất lượng đào tạo; nâng cao số lượng, năng lực kiểm định viên, tiếp tục rà soát công tác tự đánh giá, thực hiện đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục;

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng thu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...