Theo báo cáo của BQL đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, từ đầu năm 2012 đến nay cơ quan này đã điều chỉnh 2 giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), cấp mới 6 GCNĐT trên diện tích 103ha với tổng số vốn 1.497 tỷ đồng.

Trong đó có 4 dự án du lịch, 1 dự án nhà máy điện năng lượng gió và mặt trời. Tính đến giữa tháng 3/2012, tổng số dự án đăng ký đầu tư vào đảo Phú Quốc là 87 với nguồn vốn dự kiến trên 59.000 tỷ đồng.

Đến nay đã có 9 dự án trong số này đi vào hoạt động trên diện tích đất 18,46 ha, vốn đầu tư 713 tỷ đồng; 14 dự án khác đang triển khai xây dựng trên diện tích đất 1.347 ha, vốn đầu tư 5.688 tỉ đồng, các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo luật định