(Công lý) - Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập Báo điện tử Petrotimes và đình chỉ xuất bản 3 tháng đối với báo này.

Cụ thể, ở Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, cơ quan chức năng quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 02523, thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes.

Thu hoi the nha bao cua ong Nguyen Nhu Phong, dinh ban bao Petrotimes - Anh 1

Ông Nguyễn Như Phong

Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Phong và nộp về cơ quan quản lý trước ngày 12/10/2016.

Thu hoi the nha bao cua ong Nguyen Nhu Phong, dinh ban bao Petrotimes - Anh 2

Đình chỉ xuất bản 3 tháng đối với Báo điện tử Petrotimes

Cùng ngày, Quyết định 1702/QĐ-BTTTT cũng được ký với nội dung đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời hạn 3 tháng. Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/10.