GD&TĐ - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thu hồi số tiền hơn 7 tỷ đồng kinh phí nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thu hoi hon 7 ty dong kinh phi do cap trung the Bao hiem y te - Anh 1

(ảnh MH: Internet)

Theo đó, năm 2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phát tổng số thẻ BHYT cho đối tượng chính sách trong tỉnh là 1.802.912 thẻ với số tiền là 892.859.565.000 đồng. Tuy nhiên, trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp trùng 12.506 thẻ BHYT, tương đương số tiền là 7.029.707.000 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng nêu rõ: Thu hồi số tiền 7.029.707.000 đồng thuộc kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2013 của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa (thuộc ngân sách địa phương quản lý).

Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh số ngân sách nhà nước cấp do trùng thẻ BHYT năm 2013, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.