Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT) vừa có văn bản đề nghị Sở TT-TT các tỉnh, TP phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi 8 cuốn từ điển tiếng Việt của NXB Đồng Nai. Trong số này có 3 cuốn từ điển bị thu hồi vì in sai nội dung được duyệt, gồm Từ điển tiếng Việt - Giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 (tác giả Khắc Trí - Trọng Tấn) và 2 cuốn tương tự của nhóm tác giả này dành cho lớp 4 và lớp 5.

Ba cuốn từ điển khác cũng của nhóm tác giả trên bị thu hồi vì in sai nội dung được duyệt, sách chưa nộp lưu chiểu, chưa có quyết định phát hành của nhà xuất bản gồm Từ điển tiếng Việt - Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 1, 2, 3; 2 cuốn tương tự cho lớp 4 và lớp 5. Hai cuốn từ điển bị thu hồi vì in sai tên xuất bản phẩm trong quyết định xuất bản, in sai nội dung được duyệt, sách chưa có quyết định phát hành của nhà xuất bản gồm: Từ điển tiếng Việt của tác giả Chí Hùng - Quang Khang và Từ điển tiếng Việt của nhóm tác giả Cẩm Nhung - Quang Khang.

Trường Sơn