Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra dự án xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu...