Ngày 25.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã có 24 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký 1.205 tỉ đồng và hơn 18 triệu USD bị thu hồi vì lý do không thực hiện đúng cam kết về tiến độ.

Trong 24 dự án bị thu hồi này, có 9 dự án đầu tư nước ngoài. Cũng trong thời gian này, Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký 3.940 tỉ đồng và 1 triệu USD; trong đó, có 3 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký trên 1 triệu USD.