(TNO) Thay vì được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản ngoài khu vực quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nay chính quyền địa phương chỉ được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố.

Đây là điểm khác biệt mới nhất so với Luật Khoáng sản hiện hành được quy định rõ trong Dự luật Khoáng sản (sửa đổi) về thẩm quyền cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản vừa được Chính phủ trình QH tại phiên họp sáng nay (31.5). Cần quy định rõ danh mục khoáng sản địa phương được cấp phép Báo cáo thẩm tra dự luật tại phiên họp sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH, ông Hà Văn Hiền cho biết đa số thành viên của ủy ban này tán thành với quy định của dự thảo luật: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khoáng sản tại khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Các khu vực còn lại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Qua thảo luận, trong Ủy ban Kinh tế vẫn còn một số ý kiến trái chiều: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị phân cấp mạnh việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho chính quyền cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, loại ý kiến thứ hai cho rằng "khoáng sản kim loại màu là nguồn tài nguyên quý hiếm cần quản lý tập trung để dự trữ nguyên liệu cho công nghiệp trong nước, không phân cấp cho các địa phương cấp phép". Ngoài ra, một số thành viên Ủy ban Kinh tế còn đề nghị không quy định khái niệm khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ chung chung mà cần có danh mục khoáng sản và khu vực khoáng sản cụ thể (loại nào, ở đâu) để phân cấp cho địa phương. Cùng với đó là phải quy định rõ việc khoanh định, công bố khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác của địa phương. Khi được phân giao khu vực này, địa phương phải lập quy hoạch thăm dò, khai thác, trên cơ sở đó cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện. "Bảo lưu" quy định đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản Theo Chủ nhiệm Hà Văn Hiền, qua thẩm tra, một số ý kiến trong ủy ban cho rằng quy định đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản là không khả thi bởi luật hiện hành cũng đã quy định nhưng suốt trong giai đoạn vừa qua không triển khai thực hiện được. Một số ý kiến khác thì đề nghị "không quy định về đấu giá quyền thăm dò khoáng sản vì tính rủi ro trong hoạt động thăm dò là rất cao. Mặt khác, khi chưa thăm dò thì chưa đánh giá được trữ lượng, chất lượng khoáng sản nên khó thực hiện. Đề nghị chỉ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản". Tuy nhiên, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành về mặt nguyên tắc đối với quy định về đấu giá quyền thăm dò - khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cho rằng "đây là quy định cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động khoáng sản trong nền kinh tế thị trường, khắc phục những tiêu cực hiện nay. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của việc quy định cụ thể nên luật chỉ quy định có tính nguyên tắc về đấu giá quyền thăm dò - khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định", ông Hiền cho biết. Ủy ban này cũng đồng thời tán thành với dự luật về quy định chỉ cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá để hạn chế hành vi đầu cơ trục lợi trong xin phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân khác có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản nếu không tiếp tục thực hiện thăm dò, khai thác hoặc được cấp giấy phép nhưng sau một thời gian nhất định mà không tiến hành thăm dò, khai thác thì Nhà nước ra quyết định thu hồi để giao cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Dự thảo lần 6 Luật Khoáng sản (sửa đổi) Chính phủ vừa trình QH có 87 điều được thể hiện trong 11 Chương. Trong đó có 53 điều được bổ sung mới toàn bộ về nội dung và 34 điều được sửa đổi, bổ sung. Luật này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2011. Nguyệt Minh