Nguyên nhân chính khiến doanh thu PVT quý này giảm là do hoạt động FSO/FPSO. Dù doanh thu hoạt động chính giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 12%, đạt 64,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng trưởng 35%.

Thu hep mang FSO/FPSO, lai rong quy III cua PVT (me) van tang 12% - Anh 1

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016. Dù doanh thu giảm nhưng nhờ gia tăng doanh thu tài chính và thu nhập khác, lợi nhuận vẫn tăng trưởng cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động kinh doanh quý này giảm 12%. Nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm của mảng FSO/FPSO (dịch vụ kho nổi chứa xử lý và xuất dầu thô), hoạt động vốn mang lại tăng trưởng cho PVT nhiều quý gần đây. So với cùng kỳ, doanh thu từ dịch vụ kho nổi đã giảm 22,6% so với cùng kỳ. Nhưng bù lại, doanh thu vận tải lại tăng trưởng trong quý này.

Doanh thu tài chính tăng nhờ tăng lãi tiền gửi. Cùng đó, công ty mẹ PVT còn thu thêm khoản thu nhập khác hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí đầu vào được kiểm soát như chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận hành tàu,... Do đó, dù doanh thu hoạt động chính giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 12% lên 64,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVT mẹ thu về hơn 1.700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng gần 35% nhờ hai quý đầu kinh doanh khởi sắc. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 252 tỷ đồng sau 9 tháng.

Thu hep mang FSO/FPSO, lai rong quy III cua PVT (me) van tang 12% - Anh 2

Đến thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của PVT đạt hơn 6.600 tỷ đồng, giảm hơn 470 tỷ đồng so với đầu năm. PVT dành ra 397,5 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn (3-6 tháng) trong khi đầu năm tiền của công ty chủ yếu được gửi không kỳ hạn và dưới 3 tháng. Đây có thể là một trong các nguyên nhân giúp doanh thu tài chính của PVT tăng khá trong quý này.