Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ với các chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số thời gian qua đã có bước phát triển vững chắc về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, miền.