Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa phát hiện một đơn hàng gồm 11 gói bưu kiện gửi từ Việt Nam sang Mỹ chứa toàn lá Khát khô.