Dễ mà khó, khó mà dễ, chỉ cần quan sát kỹ bạn sẽ đoán ra ngay.

Thu gian cuoi tuan: Doan thu chu cun de thuong nao se xuat hien tiep theo? - Anh 1

Bạn hãy chọn chú cún xuất hiện kế tiếp ở dấu hỏi:

Thu gian cuoi tuan: Doan thu chu cun de thuong nao se xuat hien tiep theo? - Anh 2

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Thu gian cuoi tuan: Doan thu chu cun de thuong nao se xuat hien tiep theo? - Anh 3

Bạn hãy chọn chú cún sẽ xuất hiện kế tiếp

Thu gian cuoi tuan: Doan thu chu cun de thuong nao se xuat hien tiep theo? - Anh 4

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Ngọc Thương (theo Buzzfeed)