iPhone 7 vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ kính bảo vệ camera bị vỡ trước những cú đánh từ Nokia 3310, trong khi điện thoại của Nokia bị vỡ cạnh.

Thu do ben iPhone 7 bang 'bua' Nokia 3310 - Anh 1

Nguồn: Youtube