Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã gửi thư chú Tết tới toàn nghành y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng đông đảo bạn đọc của báo.

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã gửi thư chú Tết tới toàn nghành y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng đông đảo bạn đọc của báo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho Báo Sức khỏe & Đời sống nhân dịp năm mới 2012.