27 năm nay, ông Nguyễn Tiến Năm ở Hưng Yên đã dùng một hạt cây lạ để thử chó dại, rắn độc cắn giúp người.