Nếu thấy muốn nghỉ ngơi và cần được nạp thêm năng lượng thì bạn hãy cứ tranh thủ nếu có thể nhé. Cho dù công việc hoặc bài vở nặng nề đến mức làm bạn bận rộn suốt cả ngày thì đến tối bạn vẫn có thể thư giãn và bù lại bằng một bộ phim hay.