(ANTĐ) - Ngày 27-1, Công an tỉnh Hà Tây phát hiện một ôtô chở 88 bình rượu ngâm 88 con rắn nghi là rắn hổ mang chúa; 4 bình rượu ngâm 4 cá thể kỳ đà; 4 bình rượu ngâm 36 con tắc kè.